Republic of the Philippines
Office of the President
Philippine Charity Sweepstakes Office

PCSO Hymn

Lyrics by:
Ma. Livia “Honey Girl” Singson De Leon
Florida P. Rosal
Arrange by:
Jesus Romillo

Tanggapang Sweepstakes sandigan ng bayan,
Tanglaw ka sa kinabukasan.
Kislap ng bituin mo dala’y pag-asa,
Sa mithiin ng Pilipinong taglay mo.
Kahanga-hanga iyong mga gawain,
Mga maysakit iyong inaaruga.
Gabay ng gobyerno sa pagtulong,
Sa buong Luzon, Visayas, Mindanao.
O Sweepstakes, Lotto aming pag-asa
Ibangon mo kami sa karamdaman
Iligtas mo kami sa kahirapan
Tulungan mga Pilipinong umaasa sa’yo.
Mabuhay! Mabuhay!
Mabuhay ang Philippine Charity Sweepstakes
Mabuhay! Mabuhay!
Mabuhay ang bayang Pilipinas
PCSO, MABUHAY!!!